cevre

ÇEVREYE DUYARLILIK

GÜVENER için “çevre ve yeşil”

bir performans parametresidir.

GÜVENER ŞİRKETLER GRUBU, tüm faaliyetlerini topluma ve çevreye karşı sorumluluk ve duyarlılık değerleri ile hareket etmektedir.Grup olarak sosyal sorumluluk bilinci içinde proje geliştirdiği bölgede çağdaş şehircilik,doğa dengesinin korunması ve zenginleştirilmesine büyük önem vermektedir.

GÜVENER ŞİRKETLER GRUBU, proje geliştirdiği alanlarda çevre üzerindeki etkileri tespit ederek olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemi alma prensibiyle çalışmalarını şekillendirmektedir.

GÜVENER ŞİRKETLER GRUBU, enerjiyi ve doğal kaynaklarının kullanımını en iyi şekilde yönlendirerek,israfı önlemeyi, sosyal sorumluluk bilinci içinde ülke ekonomisine katkı sağlamayı prensipleri olarak benimsemiştir.